MISIUNEA ŞCOLII

          ,,Şcoala – o fereastră deschisă spre nou, spre iniţiere, formare şi dezvoltare a personalităţii fiecăruia, atenuând diferenţele de mediu şi formând exemple demne de urmat în comunitate

VIZIUNEA

Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din apropierea municipiul Focşani, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

 ŢINTE STRATEGICE

 1.      Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

2.      Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;

3.      Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare si creşterea performanţei  şcolare.

4.      Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

Reclame

Clasa pregătitoare

Şcoala Gimnazială Vînători – 1 clasă pregătitoare -30 locuri

Profesor învăţământ primar :

Arie de arondare : Vînători , Jorăşti şi Petreşti

2013-03-22 12.18.47 2013-03-22 12.19.20 2013-03-22 12.19.45 2013-03-22 12.20.31

Şcoala Gimnazială Mirceştii Noi – 1 clasă I – 25 locuri

Profesor învăţământ primar :

Arie de arondare : Mirceşti , Balta Raţei şi Răduleşti

 IMG00033 IMG00035

ZIUA PORTILOR DESCHISE

Cadrul legal :

 

OMEN 3434/25.03.2013 aprobare inscriere clasa pregatitoare

acte pt evaluare

cerere evaluare

informatii evaluare psihosomatica

program-inscriere-clasa-pregatitoare

Telverde : 0800816237 .